free web hit counter

Izolace pod anhydritovou podlahu hraje důležitou roli

O kvalitách anhydritových podlah nemá cenu pochybovat. Na toto téma vzniklo velké množství článků, které velebí kvality tohoto stavebního materiálu. Pokud vsadíte na anhydritové podlahy, měli byste myslet i na ty nejmenší detaily. Typickým příkladem jsou izolace a vhodné izolační materiály, o nichž se rozepíšeme trochu detailněji.

Tepelná a kročejová izolace

Pakliže bychom měli začít od úplného základu, bude to hydroizolace, která v podstatě zabraňuje pronikání vody do stavby, potažmo podlahy. Tu nejzásadnější roli pochopitelně sehrává tepelná izolace. Jejím hlavním úkolem je zvýšení tepelného komfortu. Základem je zvolení správného izolačního materiálu, včetně jeho tloušťky.

Kromě tepelné izolace byste neměli podceňovat ani tu kročejovou. Ta je méně obvyklá, důležitá však může být v rámci vašeho typu nemovitosti. Kročejová izolace slouží pro útlum kročejového hluku, takže své opodstatnění najde třeba u patrových objektů. A jak je to s výškou tepelné izolace u rodinných domů?

  • Běžná tloušťka je 10 až 15 cm
  • U pasivních domů je to 20 až 30 cm

Pamatujte si jediné. Kvalitní izolace podlahy je základem spokojeného bydlení v budoucnu. Přesně z těchto důvodů se na takových věcech nevyplatí šetřit a je třeba je konzultovat se skutečnými odborníky.

Vyhledejte pomoc profesionálů

Ať už jde o anhydritové podlahy, izolace, podlahové topení a další věci související s touto částí stavby, nápomocni by vám měli být skuteční odborníci. Ty můžete nalézt na internetovém portálu anhydrit-podlahy.cz. Nechte si udělat vše na klíč. Vytvořte si základ pro moderní dřevěné podlahy, které vám budou následně dělat velkou radost.

Spojením vhodných stavebních materiálů a izolací dosáhnete komfortního výsledku, s nímž se pojí teplo od nohou, minimální tepelné ztráty a podobně. O tom všem se můžete přesvědčit sami.

Články ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z prvního čtvrtletí roku 2023 z oblasti AI, BI a chatbotů.

Jaká je budoucnost generativní AI v podnicích?

Jakými způsoby lze využít generativní AI v praxi? První způsob využití generativní AI je v navrhování nových léků. Generativní AI již byla při návrhu nových léků vyzkoušena a podařilo se jí potřebný čas vývoje zkrátit na několik měsíců, což představuje značné finanční i časové úspory. Druhý způsob využití generativní AI je v oblasti materiálových věd. Generativní umělá inteligence již dnes zásadně ovlivňuje automobilový, letecký, obranný, lékařský, elektronický a energetický průmysl tím, že navrhuje zcela nové materiály zaměřené na specifické fyzikální vlastnosti. Tento proces, nazývaný inverzní design, začíná definicí požadovaných vlastností a objevuje či navrhuje materiály, které tyto vlastnosti pravděpodobně mají, místo aby se spoléhal při jejich hledání na náhodu či štěstí. Cílem je například nalezení materiálů, které jsou vodivější nebo mají větší magnetickou přitažlivost než ty, jež se v současnosti používají v energetice a dopravě. Třetí způsob využití generativní AI je v navrhování čipů. GAI může využívat metody tzv. posilujícího učení (reinforcement learning) pro optimalizaci rozmístění součástek při návrhu polovodičových čipů (floorplanning), čímž se doba vývoje produktů zkrátí z týdnů, které potřebují zkušení specialisté, na hodiny. Čtvrtý způsob využití je zapojení generativní AI do tvorby syntetických dat. Syntetická data se získávají z přímého pozorování reálného světa bez určení konkrétních zdrojů těchto dat. Například údaje o zdravotní péči lze uměle generovat pro účely výzkumu a analýzy, aniž je odhalena identita pacientů, jejichž zdravotní záznamy byly použity k zajištění soukromí. Pátý způsob využití generativní AI je v návrhu dílů a součástek. Generativní umělá inteligence může v průmyslových odvětvích včetně zpracovatelského, automobilového, leteckého a obranného průmyslu, navrhovat díly a součástky optimalizované tak, aby splňovaly konkrétní cíle a omezení, jako je výkon či odolnost, použité materiály a výrobní metody. Klíčovou technologií pro využití generativní AI je GPT. Do popředí se také dostávají tzv. foundation models. Ty jsou natrénovány na obecných zdrojích dat samoučícím způsobem, který lze následně přizpůsobit k řešení nových problémů. S generativní AI jsou spojena i rizika jako deepfakes, problémy s autorskými právy nebo zneužití podvodníky.

Využití populárních OpenAI nástrojů pro programování

Na základě dat shromážděných z celého webu (nikoli však z živé verze) dokáže ChatGPT odpovědět na téměř jakoukoli otázku, i když ne vždy přesně, a to tak, že odpověď vypadá, jako by ji napsal člověk. Codex je na tom podobně, jen místo vět píše softwarový kód. OpenAI Codex nebo třeba i Tabnine, CodeT5, Polycoder a Cogram jsou kódovací asistenti s AI. Všechny byly vyvinuty s cílem pomoci programátorům psát kód rychleji a s menším počtem chyb, což z nich činí skvělé pomocníky. Kódovací asistenti se mezi sebou liší typy podporovaných jazyků, možnostmi integrací a tím jestli jsou open source, případně kolik stojí. OpenAI Codex je model AI, který procesuje přirozenou řeč a tvoří z ní kód. Codex odpovědi nabízí na základě svých trénovacích dat, tudíž čím běžnější problém je popsán, tím lepší odpověď lze získat.To z něho dělá skvělého pomocníka při porovnávání možností mezi jednotlivými programovacími jazyky. Slouží také jako užitečná nápověda nebo inspirace pro řešení problému, na kterém daný programátor pracuje. Autorská práva ke kódu jsou žhavým tématem. Všeobecným pravidlem ohledně autorských práv je, že pokud si není autor jednoznačně jist tím, že kód může volně využít, typicky proto, že je to vysloveně uvedeno, tak by ho využívat neměl. Relevantnost výsledků generovaných modelem ChatGPT závisí na mnoha faktorech, jako je specifikace dotazu, kontext, aktuální vý­cvi­ko­vé data a další. Model ChatGPT je trénován na velkém množství textových dat a je schopen generovat odpovědi s dobrou mírou relevance na dostatečně specificky položené dotazy. Je ale rolí daného programátora si výsledky ověřit. 

Výzvy a příležitosti pro výrobní podniky v roce 2023

Článek přináší pět předpovědí o vývoji v oblasti výrobních podniků. První předpovědí je, že do roku 2024 bude převážná část výrobních společností obsazovat pracovní pozice v oblasti digitální vědy, aby podpořily rozvoj digitální strategie v podobě digitálního dvojčete. Stroje a zařízení připojené k internetu a k sobě navzájem budou generovat obrovské množství dat. Těmto datům je třeba rozumět a kontrolovat jejich přesnost, protože budou tvořit základ pro rozhodování v reálném čase. Vzniknou proto nové pozice pro datové vědce (Data scientist) nebo Chief data officers (CDO), jejichž úkolem je porozumět datům a jejich využití. Druhou předpovědí je, že rostoucí makroekonomické výkyvy způsobí, že 60 % výrobců navýší digitální investice nad rámec malých pilotních projektů s cílem zvýšení podnikové hodnoty a odolnosti.Celosvětové výpadky v dodavatelském řetězci, cenová inflace a recese stále častěji vidí digitalizaci jako nástroj, který umožní společnostem odolávat geopolitickým a makroekonomickým narušením. Třetí předpovědí je, že do roku 2025 bude 40 % výrobních firem využívat umělou inteligenci k podpoře obchodního rozhodování. Umělá inteligence a strojové učení umožňují výrobcům činit chytřejší, přesnější a akčnější rozhodnutí, v podstatě umožňují standardní výrobní lince, aby se stala autonomnější, protože každá pohyblivá část může myslet samostatně a jednat na základě predikcí, jako jsou předpovědi počasí a spotřebitelské návyky. Čtvrtou předpovědí je, že do roku 2025 budou dva ze tří výrobních podniků digitální cestou vylepšovat svá starší zařízení, aby je mohli připojit k MES systémům a zvýšit tak produktivitu. Pátou předpovědí je, že koncept ESG bude mít do roku 2024 vliv na 70 % výrobních podniků. Ty budou pomocí digitální technologie sledovat své přímé i nepřímé emise (Scope 1 a 2) a zlepší přesnost sledování dalších nepřímých emisí (Scope 3) v rámci celého dodavatelského řetězce. V roce 2023 budou výrobní společnosti intenzivně investovat do technologií, které jim pomohou automatizovat a přijímat konzistentní, porovnatelné a spolehlivé uhlíkové metriky jako součást rozšířených informací o ESG. 

 

Články a rešerše AI, BI a chatbot najdete ZDE.

Katalog SW robotů a automatizace lze nalézt ZDE.

 

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Kde si zřídit sídlo podnikání

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto otázky:

  • Kde si zřídit sídlo podnikání?
  • Jak podnikat s pomocí outsourcingu?
  • Využíváte k podnikání virtuální kancelář?

Kde si zřídit sídlo podnikání?

V prvním článku s názvem “Kde si zřídit sídlo podnikání” se dočtete, že vždy je dobré umístit sídlo svého podnikání ve větším městě. Firemní sídlo by mělo reprezentovat podnikatele i jeho firmu. Sídlo ve velkém městě je bráno jako prestižnější. Pokud budova, ve které je sídlo umístěno navíc vypadá reprezentativně a dá se u budovy dobře parkovat, je to velké plus pro získání nových zákazníků a klientů. Pro některé podnikání je důležité umístění blízko centra většího města, jinému vyhovuje spíše autem dobře dostupný okraj.  Více dalších informací se již dozvíte v uvedeném článku.

Jak podnikat s pomocí outsourcingu?

Druhý článek rozebírá téma “Jak podnikat s pomocí outsourcingu?”, kde se dozvíte, že delegování určitých prací či úkolů ve firmě je promyšlený a uvědomělý krok, který pomáhá dosáhnout co nejnižších nákladů a zároveň garantovat maximální kvalitu poskytovaných služeb. Jak tedy podnikat pomocí outsourcingu? Více si přečtěte v článku.

Využíváte k podnikání virtuální kancelář?

Poslední článek rozebírá téma “Podnikáte? Využijte virtuální kancelář”, kde se dozvíte, že vybudovat si vlastní zdroj příjmů rozhodně není na škodu. Jistě z toho je dobrý pocit, když si můžete koupit více věcí a zvyšujete svoji nezávislost na rodičích či zaměstnavateli. Jenže podnikání s sebou nese také spoustu starostí. Více si již přečtěte v článku.

Skvělé vytápění pro všechny

Jaký způsob vytápění preferujete? Jste právě v situaci, že řešíte, zda se pustit do spolupráce s tepelným čerpadlem? Pokud ano, tak je na místě, abyste i vy věděli, kde pořídíte skutečně vše, co je potřeba. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch, tepelné čerpadlo vzduch voda a podobně, to je jen malá ukázka toho, díky čemu i vy skutečně přijdete na to, co je skutečně kvalitní vytápění. Vytápění domů a bytů skutečně stojí za to. Je potřeba přesně vědět, jaké produkty dát dohromady, aby to opravdu fungovalo, a jak skutečně vyzkoušet opravdovou kvalitu. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch, tepelné čerpadlo vzduch voda a podobně, to je jen malá ukázka toho, díky čemu i vy vyzkoušíte skutečnou kvalitu a super spolupráci, která není běžná.

Tepelné čerpadlo v mnoha podobách

Projít si tím, když hledáte tepelná čerpadla, to není jen tak. Někdy je to skutečně náročné, a je to opravdu nelehký úkol si skutečně vybrat právě to, co je opravdu potřeba. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch, tepelné čerpadlo vzduch voda a podobně, to je jen malá ukázka toho, díky čemu i vy budete přesně vědět, že s tepelnými čerpadlem vzduch vzduch a tepelným čerpadlem vzduch voda je to opravdu výhra a výhoda. Stačí si jen vybrat a uvidíte přesně, že je to skutečně velká radost, mít dobrého dodavatele po ruce. Tepelná čerpadla jsou skutečně připravená jak na byty, tak samozřejmě i na domy a podobně.

daikin lg panasonic

Vytopte si dům skutečně kvalitně!

Kvalitní vytápění domu, to skutečně není jen tak. Právě na internetovém portálu kskpraha.cz jistě i vy zjistíte, že je to skutečně radost a budete přesně vědět, že jste opravdu vybrali super řešení. Kskpraha.cz je místo, kde se opravdu nebudete nudit. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch, tepelné čerpadlo vzduch voda a podobně, to je jen malá ukázka toho, díky čemu i vy budete skutečně v teple a budete maximálně nadšení právě tím, co vás skutečně zajímá, a co se dá právě na maximum využít v mnoha oblastech.

Kurz pro pečovatelky vám přinese nové znalosti

Uvažujete o změně zaměstnání? Rády byste se věnovaly práci, která bude spojena se sociálními službami? V takovém případě se soustřeďte na akreditované kurzy příslušného zaměření. Rozšiřte si odborné znalosti v tomto oboru nebo začněte přímo od píky.

Co obsahují kurzy pro pečovatelky?

Když se řekne kurz pro pečovatelky, můžete si pod ním představit ledacos. V případě volby kvalitního školitele, potažmo kurzu se jistě domůžete znalosti standardů kvality sociálních služeb. Takové kurzy obsahují základy ochrany zdraví, uvedou vás do oblasti psychologie a sociálně právního minima.

Kurz je zaměřený na základy výuky péče o domácnost, metody sociální práce, ale také výchovné techniky. Meze se v tomto ohledu nekladou ani z pohledu etiky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách. Naprostou samozřejmostí jsou restriktivní opatření, krizové intervence, úvod do problematiky zdravotního pojištění a nezbytná odborná praxe. Když tohle všechno absolvujete, stane se z vás spolehlivá pečovatelka.

Kurzy ve velkých městech a online

Možná si nyní pokládáte otázku, kde vlastně absolvovat kurz pro pečovatelky? Jednou z možností je kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Praha, který realizuje vzdělávací agentura Seduca. Jde o akreditovaný kurz MPSV, jehož součástí je tým zkušených lektorů. Účastnit se ho můžete v některém z větších měst po celém území České republiky, popřípadě využijete online řešení z domu či kanceláře.

Tak neotálejte a pusťte se do vzdělávání s tím správným odborníkem v patách. Seduca je realizátorem nejenom kurzů pro pečovatelky. Vybírat si můžete i z mnohých dalších oblastí, kde máte možnost rozvíjet své znalosti. Tohle všechno navíc v kombinaci s velice příznivými cenami, které potěší naprosto každého. Vaše vysněná pracovní budoucnost je za dveřmi, tak neváhejte a chyťte příležitost za vlasy.

Založení s.r.o. pro zednictví

Článek níže přináší informace a praktické tipy pro podnikatele. Najdete zde mnoho zajímavých podnětů a nápadů. Například témata z těchto oblastí:

Založení s.r.o. pro zednictví

V prvním článku s názvem “Založení s.r.o. pro zednictví” se dozvíte odpověď na otázku jak založit s.r.o. pro zednictví? Dočtete se, že prvním krokem je uzavření společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného společníka). Společenská smlouva jako veřejná listina musí být sepsána formou notářského zápisu. Více informací o tom si již přečtěte ve zmíněném článku.

Lze použít virtuální sídlo pro založení živnosti?

V druhém článku s titulkem “Lze použít virtuální sídlo pro založení živnosti?” se dočtete co je vlastně virtuální sídlo společnosti. Dozvíte se, že virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla za určitý měsíční nebo roční poplatek pronajímá právnické nebo fyzické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické nebo fyzické osoby. Více informací čtěte v zmíněném článku.

Pneu bazar Praha – nabídka kvalitních a levných použitých pneumatik

V dnešní době, kdy jsou automobily stále více dostupné, se mnoho lidí setkává s problémy, jako je nutnost nahradit nebo opravit pneumatiky na svém vozidle. Ať už jde o náhodný defekt, opotřebení, nebo dokonce poškození, výměna pneumatiky je často nutná pro bezpečnost a komfort při jízdě. Proto je dobré vědět, že existuje pneu bazar, který nabízí kvalitní a levné použité pneumatiky. V Praze je to bazar pneumatik, který nabízí široký výběr použitých pneu v různých velikostech a typech, což znamená, že je možné najít použité pneu Praha pro váš specifický typ vozidla.

Výhody návštěvy pneu bazaru Praha

Výhodou návštěvy v bazar pneu Praha je skutečnost, že zde lze najít použité pneu v dobrém stavu, které, i když již byly použité, jsou stále v dobré kondici. Tyto použité pneumatiky jsou často výrazně levnější než nové pneumatiky, což je skvělá volba pro ty, kteří hledají levnou alternativu. Navíc, pneu bazar Praha nabízí také servisní služby, jako je například výměna nebo oprava pneumatik. Je důležité si uvědomit, že kvalita pneumatik má významný vliv na bezpečnost a komfort při jízdě. Tak na to pamatujte a pneumatiky vyměňujte včas.

Pneuservis Praha Michle – široká nabídka služeb pro váš automobil

Součástí pneu bazaru Praha je také pneu servis Praha. Přesněji řečeno, pneu bazar Praha a pneuservis Praha patří pod hlavičku pneuservisu Praha Michle. Provedou tam například seřízení sbíhavosti – klíčový faktor pro správnou funkci a bezpečnost vašeho vozidla. Zlepší se tak ovladatelnost a stabilita auta. Správně nastavená sbíhavost kol také může pomoci snížit opotřebení pneumatik a zlepšit účinnost paliva. Při návštěvě pneuservisu Praha Michle máte jistotu, že se o vás postarají odborníci s bohatými zkušenostmi. Zajistí např. geometrii Praha 10, laserovou geometrii Praha, test brzd, test brzdových kotoučů, test tlumičů Praha, test podvozku a další.

Bezkontaktní myčky nabízí patřičný komfort při mytí aut

Když se tak zamyslíte nad tím, jaké typy automyček dnes vládnou současné době, jistě nám dáte za pravdu, že jsou to bezkontaktní myčky aut. Moderní a nenáročná zařízení, která plní požadavky svých provozovatelů, ale také samotných řidičů. Ti mají totiž mytí vlastního vozu plně ve svých rukách.

Samoobslužná ruční myčka

Padnout by mělo pár slov o tom, co jsou to vlastně bezkontaktní myčky. Jak už prozrazuje samotný název, nejde o myčky spojené s kartáči, které ve výsledku mohou poškodit lak vašeho vozu. V tomto případě se jedná o myčky samoobslužné.

V automatu si jednoduše zvolíte požadovaný program a pustíte se do mytí svépomocí. To má pochopitelně značný přínos. Platíte jen za takové mycí programy, o něž skutečně stojíte. Zároveň si neděláte nepořádek před vlastním domem nebo na zahradě. Během pár minut odjíždíte s čistým a nablýskaným vozem. Přesně tohle je hudba budoucnosti, jíž vyhledává kdejaký řidič.

Bezkontaktní myčky jako podnikatelský plán

Kvalitní samoobslužná ruční myčka je populární mezi řidiči, o tom není žádných pochyb. Díky tomu se ale stává i nedílnou součástí mnohých business plánů. Pokud disponujete vhodným prostorem, je provoz takové automyčky celkem zajímavým přivýdělkem. Jde o bezporuchový systém, moderní technologie a systém vzdálené správy, což ocení určitě každý majitel. Navíc můžete dokoupit velké množství nejrůznějších doplňků a součástí bezkontaktní myčky jsou i prostory pro umístění mycích prostředků a podobně.

Jestliže reálně uvažujete o investici do samoobslužné ruční myčky, pak musíte oslovit skutečné specialisty v tomto oboru, abyste se dopracovali k výše uvedenému. Spolehnout se můžete třeba na společnost BKFCarWash, která vám bude nápomocna ve všech ohledech. Prokonzultujte s ní možné řešení a nechte si připravit cenovou nabídku. Bezkontaktní myčku můžete provozovat i jako doplňkovou službu jiných podnikatelských aktivit.

Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za čtvrté čtvrtletí roku 2022 z oblasti CRM, DMS a ERP.

Desítka nejvýznamnějších dodavatelů ERP dneška

Seznam dodavatelů je zohledněn podle velikosti firmy, ale také je hodnocen na základě cloudové strategie a toho, jak jeho vize budoucnosti ERP utváří trh. Prvním dodavatelem je Oracle. Společnost nabízí řešení jak pro středně velké podniky, tak i pro globální podniky. Druhým dodavatelem je SAP. Je to největší hráč na trhu ERP. Většina rozsáhlé instalované základny společnosti SAP ale stále používá lokální systémy ERP. Třetím dodavatelem je Microsoft. Díky své široké řadě produktů Dynamics, které jsou určené především pro malé a střední podniky a jsou k dispozici v lokální a cloudové verzi, je Microsoft významným hráčem na poli ERP. Čtvrtým dodavatelem je Workday. Workday začínal jako aplikace pro řízení lidského kapitálu na principu SaaS, ale společnost rozšířila své portfolio o finanční řízení a podnikové plánování. Pátým dodavatelem je Sage. Firma vybudovala vlastní cloudovou platformu a rozšiřuje své produktové řady i mimo oblast účetnictví a mezd pro malé podniky. Šestým dodavatelem je společnost Infor. Nabízí celou šíři ERP řešení pro různá odvětví a jako tradiční dodavatel přešla na cloud. Sedmým dodavatelem je Epicor. Cloudová platforma Kinetic společnosti Epicor je hodnocena jako vizionářská. Poskytuje solidní provozní řešení pro výrobní a distribuční společnosti střední velikosti spolu se souvisejícími funkcemi pro plánování poptávky, řízení zásob a skladů. Osmým dodavatelem je Servicenow. Jeho platforma umožňuje podnikům propojit digitální pracovní postupy a optimalizovat podnikové procesy pro IT, zaměstnance zákazníky a tvůrce aplikací. Devátým dodavatelem je QAD. Jedná se o dodavatele, který je vizionářem v kategorii řízení výroby a dodavatelského řetězce pro středně velké podniky. Desátým dodavatelem je Salesforce. Ten je lídrem v oblasti CRM. Na trhu ERP má jedinečnou strategii, kdy firma vybudovala výkonnou cloudovou platformu, na které lze provozovat aplikace CRM a psát aplikace.

Lze dodat komplexní ERP systém za pár měsíců?

Základem potřebné změny je agilní přístup k implementaci ERP. Vodopádový přístup nepřináší potřebnou míru efektivity. Implementace ERP v případě agilního přístupu probíhá v několika paralelních vlnách, aby projekt rychle přinesl potřebnou návratnost. Často je výsledkem tzv. „minimal viable product“, tedy použitelný produkt s nejmenším možným a zároveň dostatečným množstvím funkcí ve standardizovaném procesu. Funkční realizační týmy si osvojí většinu typických scrumových postupů. Byznysové i IT end-to-end týmy o několika lidech tak z řad systémového integrátora dokončí návrh. Samotné nasazení a testování systému probíhá ve dvou až třítýdenních procesních sprintech, kdy se prochází best practises jednotlivých procesů a stanovují se odchylky od standardních procesů. Testování E2E a uživatelské akceptační testování (UAT) se provádí v pravidelných intervalech po dokončení procesů, na rozdíl od testování pouze jednou na konci nasazení, což vede k lepší kvalitě a průběžné automatizaci testů. Agilní přístup přináší výzvy pro implementátory, jelikož je potřeba zkušený tým v daném segmentu podnikání, protože už od začátku se procházejí business procesy. Agilní přístup přináší nižší náklady. Dodávky formou agilního přístupu jsou rychlé. Zároveň snižují náklady na budoucí rozvoj a upgrady díky dosažení vyšší míry standardizace dodávky a procesní čistoty. Agilní přístup také zvyšuje míru přijetí nového systému ve firmě.

Automatizace CRM je nekonečný proces

Čím je CRM platforma komplexnější, tím přináší i větší potřebu automatizace napříč produkty. Na úrovni produktu probíhá automatizace primárně na základě zpětné vazby zákazníků, od vyhodnocení, prioritizace, naplánování roadmapy až po následné překlopení do vývoje produktu. Dobrým příkladem, jak vývojáři produkt na základě zpětné vazby zdokonalují, je automatizace chatbotů. Obchodník má možnost nadefinovat si různé scénáře, aby komunikace plynula bez něj. Případně může změnit konverzaci se strojem na povídání si online s dostupným kolegou na mobilu či stolním počítači. Jaký je rozdíl mezi obchodníky, potažmo firmami, které automatizují, a které nikoli? Jedním ze dvou hlavních faktorů je rozdělení času. Pokud se věci dělají ručně, vzniká prostor pro neaktuální, nesprávné nebo zcela chybějící údaje. Přitom jsou tato data naprosto klíčová, neboť s nimi pracuje celý tým nebo celá firma. Dalším faktorem je nastavení jednoho centrálního zdroje pravdy, jedné CRM platformy, která pokryje nejen všechny firemní potřeby, ale posune celý obchodní proces ještě dál nabídkou marketingových automatizací, reportingem nebo nástroji na gererování leadů. Co se týče leadů, CRM má nástroje na generování leadů, které umožňují oslovit nové kontakty, které navštívily webové stránky firmy. Další užitečnou funkcí je automatizace workflow, což je nástroj, který v rámci CRM umožňuje obchodníkům nastavit e-mailovou komunikaci nebo třeba plánování aktivit. Jakmile je automatizace dobře napsána, zásadně se zlepšuje i zákaznická zkušenost. Pokud systém provede zákazníka celým procesem hladce, bez prodlev nebo zdlouhavého domlouvání, projeví se to na rychlosti uzavírání dealů takřka okamžitě. 

 

Články a rešerše CRM, DMS a ERP najdete ZDE.

Katalog ERP systémů lze nalézt ZDE

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Jak úspěšně podnikat po založení firmy?

V článku níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých tipů, které vám zodpoví například tyto oblasti:

  • Jak úspěšně podnikat po založení firmy?
  • V čem podnikat?
  • Jak založit živnostenský list v ČR?

Jak úspěšně podnikat po založení firmy?

V prvním článku s názvem “Jak úspěšně podnikat po založení firmy?” se dočtete, že založení vlastního podniku přináší pocit uspokojení. Podnikatel může úspěšně pracovat sám na sebe a mít flexibilní denní rozvrh. Potenciál růstu, expanze a peněz je neomezený, pokud je schopen dlouhodobě udržet pokrok a zisky své firmy. Založení firmy je vlastně jen prvním krokem k nové kariérní dráze nebo podniku. Jakmile opadne počáteční nadšení, je jasné, že založit firmu a začít podnikat je ta snadnější část a udržet podnikání při životě je mnohem těžší. Více informací se již dozvíte v uvedeném článku zde.

V čem podnikat?

Druhý odkaz nabízí rubriku s názvem “V čem podnikat?”, kde se dozvíte informace, pokud hledáte dobrý tip nebo vybíráte z několika nápadů na podnikání. Tato rubrika přináší řadu nápadů a rad k rozhodování jak a v čem podnikat. Nejen správný produkt či služba, ale i celkový koncept rozhoduje o úspěchu podnikání. Více informací čtěte zde.

Jak založit živnostenský list v ČR?

Poslední článek s námětem “Jak založit živnostenský list v ČR?” je dostupný v anglickém jazyce pod proklikem zde “How to set up a trade licence in the Czech Republic? (English)”. Pokud jste cizinec nebo máte někoho ze svých známých, kteří mluví pouze anglicky, můžete jim poslat odkaz na zmíněný článek, který výhody a podrobný postup založení společnosti v ČR rozebírá.